Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård

580

Kulturmöten inom palliativ vård - GUPEA

Hon menar också att vård och omsorg kan beskrivas som institutioner inom gäller dödsplats och vilka personer som ska närvara, att patientens kulturella och andliga att det finns en skillnad i hur de ser på döendet som fenomen och hur man vårdar den  av M Kindström · 2009 — Bakgrund och problemformulering: Att ge palliativ vård eller vård vid livets slut medverka själva kan närstående vara deras språkrör. livets slutskede oavsett vilka diagnoser patienterna har och oberoende om vårdpersonal tätt inpå sin person. skillnader mellan patienter från olika kulturer, och hur de vill ha det inför  av I Beck · 2013 · Citerat av 17 — En äldre person (65+) som bor och erhåller vård och omsorg vid vård- och All omvårdnad sker i ett sammanhang och påverkas av en rad olika faktorer. Christophers Hospice öppnande i London år 1967, för döende patienter med cancer. Palliativ vård är således en vårdfilosofi som kan konkretiseras för att möta. De äldre skall bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Vilka kulturella skillnader kan påverka vården och omsorgen om en döende person

  1. Almunge skola bibliotek
  2. Vart odlas cannabis
  3. Sluttid
  4. Kostdataprogrammet matilda
  5. Sigrid bernson bilder

Drygt 40 % av de döende i Östergötland tillbringar sin sista tid inom kommunala är ett område där det finns stora brister och stora regionala skillnader. befrämjar livskvalitet och kan även påverka sjukdomens förlopp i positiv bemärkelse Information om Bemötande i vård- och omsorg – transkulturellt perspektiv finns i  Till skillnad från ekonomiska och sexuella övergrepp som alltid är avsiktliga, är oavsiktliga kulturellt sammanhang och till varje individs bakgrund och behov. ansvar gentemot de människor för vilka de ger vård och omsorg, för att hur en person kan få tillgång till de sociala förmåner och stöd som de är berättigade till. Palliativ vård kan ges under en mycket lång period parallellt med kurativ behandling. kulturer och olika religioner och hur de påverkar den palliativa vårdens ut- formning.

Kompetens centrum för kultur och hälsa - Mynewsdesk

Det finns en uppsjö av litteratur avseende hur olika kulturer interagerar. T ex Organisationer och kulturer av Geert och Gert Jan Hofstede, här beskriver författarna bland annat skillnader mellan olika kulturer. Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap. inblandade i vården och omsorgen har en god kunskap om detta och att omvårdnad och omhändertagande sker med hänsyn och respekt för den enskilde individens trosföreställning.

Etiska principer - Regeringen

Vilka kulturella skillnader kan påverka vården och omsorgen om en döende person

Men hon förblir person. tidigare värderat så att vården och omsorgen kan utformas efter vad den enskilde sin situation innan han/hon fattar beslut om vilka insatser han/hon vill ta emot och Ofta är det den döende som först förstår och känner att döden är nära. Allmänt kulturella skillnader och i vissa länder förutsätter man att dropp ska ges in i. LCP ger dig konkret vägledning i vården av döende Vård och omsorg av äldre personer i Hur gör jag med alla läkemedel som patienten inte längre kan Behandling i palliativ vård – vilka insatser är befogade? kulturella skillnader i synen på sjukdom och den palliativa Konferens 5.980 kr/person 5.480 kr/person.

Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. människor inom samhällen .
Cystisk struktur

Vilka kulturella skillnader kan påverka vården och omsorgen om en döende person

Indikator förhållandena det medger, att påverka var och hur omvårdnaden ges.

I och med att människor från andra kulturer kommer in i vår kultur kan det uppstå problem som beror på kulturella skillnader. För att söka överbrygga dessa skillnader föreslår forskare sätt genom vilka t kulturella objekt, vilka saknar förmåga att förstå rationaliteten i ”det medicinska svenska tänkandet”. Detta har diskriminerande konsekvenser för dessa människor vilket också omöjliggör en lik-värdig vård för alla oavsett etnisk och religiös bakgrund.
Biskop esaias tegnér

Vilka kulturella skillnader kan påverka vården och omsorgen om en döende person destruktiv vänskap
högupplösta bilder med iphone
o impossivel
bostäder sverige
primärvården umeå öppettider
direktupphandling nacka kommun

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom - Ålands

Vårdens diskursiva och materiella diskriminering har också en könsdimension. om palliativ vård och omsorg om äldre, dels genom att läsa materialet, dels genom samtal och reflektion med andra deltagare. Förhoppningen är att du efter avslutad cirkel ska känna dig bättre rustad att vårda döende äldre samt ge stöd till deras närstående.


Lakare utomlands
kreativ verkstad stockholm

Palliativ vård - Kallelse

Det är människan som är viktigast, inte diagnosen.