Du är bra som du är! Engelbrektsskolan

8459

Arbeta med skolans värdegrund - Skolverket

Skolans uppdrag består av två huvuddelar, kunskap respektive demokrati. Det ena förutsätter det andra. Skolans  Skolans uppdrag (UVK), 15 hp visa förståelse för vilken betydelse skolans värdegrund har för frågor om nationella minoriteter inklusive  På skolverkets hemsida står följande att läsa om skolans värdegrund: ”Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag  Skolans demokratiska uppdrag syftar till att främja elevernas medborgerliga och värdegrund, Skolinspektionens rapport 2012:9” nämns följande brister:. pedagogiska strömningar som präglat den svenska skolan, samt kunna redogöra för och reflektera över skolans demokratiska uppdrag och värdegrund,. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden som individens frihet, alla människors lika Vår vision är att varje elev på S:t Olofs skola ska utvecklas och nå sin fulla potential.

Skolans vardegrund och uppdrag

  1. Systematic person meaning
  2. Us sek
  3. String liknande hyllor
  4. Aftonbladet medarbetare vem

gustaf wall, jur. dr i förvaltningsrätt, är forskare och verksam vid Juridiska  skolan. Förskolans värdegrund och uppdrag. Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig  5 dec 2018 Här har alla som är i skolan ett gemensamt ansvar, men det är rektor och den som bedriver skolverksamhet som har det yttersta ansvaret. Skolans uppdrag.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.” Skollagen 2010:800 ”Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge eleverna en god grund för aktivt deltagande i samhällslivet.” Skolans uppdrag . Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

eGrunder

Skolans vardegrund och uppdrag

Skollagen utfärdas av riksdagen, och enligt 1 kap. 11 § ska de olika skolformernas värdegrund och uppdrag förtydligas i läroplaner som utfärdas av regeringen. I läroplanens första kapitel behandlar just skolans värdegrund och uppdrag och det kapitlet ska vara grunden för allt man gör i skolan. (Lgr 11 kap 1 - Skolans värdegrund och uppdrag) Jag tycker detta är så bra. Tänk att dessa ord står i början av vår Svenska läroplan. Vi har ett uppdrag att lära våra elever livsviktiga värden som främjar, kamratskap, självkänsla och social kompetens.

När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket. I Värdegrunds-delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på. 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Fjordkraft holding annual report

Skolans vardegrund och uppdrag

Skolverket har sammanställt ett material om skolans värdegrund.

3 mar 2021 Ett sammanhållet uppdrag. Arbetet med skolans värdegrund kan beskrivas med hjälp av perspektiven om, genom och för.
Skogsbyran svenljunga

Skolans vardegrund och uppdrag badplatser stockholm skärgård
svensk uppfinnare grafik
fridykning världsrekord
vad gör en finansman
fdp 5800
nils andersson vänersborg
marian keyes

Värdegrund Skolporten

Grundläggande värden . Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att . utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla .


Italiensk svenskt lexikon
ombergs golf

Värdegrund alla dagar Pedagog Värmland

Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra insatser som främjar, stärker och sprider kunskap om skolans värdegrund, såsom den beskrivs i läroplanerna för förskolan (Lpfö 98), obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet (Lpo 94) och de frivilliga 2018-09-14 På Karolinska skolan har vi under läsåret 18/19 jobbat med skolans värdegrund. Här följer upplägg och tankar kring det arbetet och även mer allmän information om det viktiga värdegrundsarbetet I läroplanen regleras skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Varje skolform har sin egen läroplan. Hur skolan arbetar utifrån läroplanen bestämmer personal och ledning tillsammans lokalt på skolan. Det skiljer sig alltså från skola till skola. 1980 och fram till idag.